O nas

Jesteśmy grupą rodziców dzieci z autyzmem, W związku z tym, postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie którego celem jest utworzenie we współpracy z rodzicami oraz władzami miasta, gminy oraz starostwa powiatowego, domu terapii dziennej dla naszych dzieci autystycznych, w przyszłości domu opieki stałej, całodobowej. Chcielibyśmy zaoferować pomoc dzieciom, dorosłym osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. Organizować i prowadzić integrację, edukację, terapię i rehabilitację oraz opiekę nad osobami z autyzmem. Współpracować i działać charytatywnie na rzecz potrzebujących rodzin.

Autyzm to złożone zaburzenie odbioru świata zewnętrznego przez zmysły, chore dzieci jak i dorośli odbierają inaczej dżwięki, światło, obrazy, są bardzo wrażliwe na dotyk, smak i zapachy.

Z powodu problemu z komunikacją ze światem zewnętrznym chory na autyzm ma trudności z budowaniem więzi i okazywaniem emocji. Na terenie naszego miasta jest ok.25 osób z autyzmem, nie wiemy ile jest jeszcze dzieci i dorosłych nie zdiagnozowanych, dlatego chcemy przez swoja działalność dotrzeć do innych rodzin dotkniętych tą chorobą. Dlatego my rodzice dzieci z autyzmem podjęliśmy decyzję o powołaniu Stowarzyszenia. Znaczna część lokalnej społeczności ma niewielką wiedzę na temat tej choroby, odsetek osób u których zdiagnozowano autyzm stale rośnie i dlatego też stowarzyszenia takie jak nasze są potrzebne. Widzimy potrzebę zmian mentalności i stereotypów dotyczących osób chorych na autyzm. Ważne jest podniesienie świadomości mieszkańców Gubina, zapoznanie ich z tą chorobą, przybliżenie z naszą działalnością i planami na przyszłość. Potrzebujemy wsparcia lokalnych władz, szkół i placówek by stworzyć sieć wsparcia dla chorych. Będziemy też informować o współpracy z różnymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi chorych na autyzm. Chcielibyśmy aby środowisko lokalne zintegrowało się z rodzinami osób z autyzmem i działało na rzecz tych osób wspólnie z naszym Stowarzyszeniem.