Kategoria: Sprawozdanie

Sprawozdanie

MERYTORYCZNE 2015

Dane organizacji Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dom Nad Lubszą” w Gubinie ul. Pułaskiego 37a/18 66-620 Gubin, KRS 0000512231. Członkowie władz wybrani w dniu 24.05.2015r. Prezes Stowarzyszenia- Mariola Kwiatkowska W-ce Prezes- Lilianna Bagińska Skarbnik-sekretarz- Iwona Fedorowicz Komisja Rewizyjna Przewodnicząca- Agnieszka Sierakowska Członek – Beata Weselska Członek- Lucyna Janecka SPOA „Dom Nad Lubszą” w Gubinie prowadzi działalność