Akt Notarialny 08.02.2018 r.

Podpisanie AKTU NOTARIALNEGO w sprawie gruntu pod budowę Domu Mieszkań Chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

O Nas

Jesteśmy grupą rodziców dzieci z autyzmem. Postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie którego celem jest utworzenie we współpracy z rodzicami oraz władzami miasta, gminy oraz starostwa powiatowego, domu terapii dziennej dla naszych dzieci autystycznych, w przyszłości domu opieki stałej, całodobowej.

Aktualności

Chcemy przywrócić światu Osoby z Autyzmem – stworzyć Im warunki do rozwoju i godnej egzystencji na każdym etapie życia od momentu diagnozy. Chcemy być jednostką, która zapewnia wielotorową pomoc, skupia specjalistów, inspiruje zmiany, interweniuje w trudnych sytuacjach, daje wsparcie w codziennym życiu.

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami, które dokumentują naszą działalność, a w wielu przypadkach stanowią bezcenne źródło wiedzy o autyzmie. Uznaliśmy, że dla Państwa wygody warto je zebrać w jednym miejscu i pokazać, aby przybliżyć Państwu problemy z związene z autyzmem.