Autor: Fixars

Andrzejki 2017 podziękowania

SPONI „DOM NAD LUBSZĄ” SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE I POMOC W ZORGANIZOWANIU CHARYTATYWNEJ ZABAWY ANDRZEJKOWEJ.Nasi WSPANIALI DARCZYŃCY to: Urząd miasta Gubina,P. Sebastian Jaworski, Horex, Filia Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”, Hurtownia warzywna P. A. Łukasz Baraniecki, P. Monika Kusy, P. Joanna Didyk, Restauracja „Retro”, Restauracja,,Onyx”, Restauracja ,, Dobre Smaki”, Apteka ,, Nowa”, Apteka „Atol”, Apteka

WAŻNA INFORMACJA

Od 30 września SPONI „Dom nad Lubszą” otrzymało STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, natomiast 15 grudnia znaleźliśmy się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016. W związku z tym chcąc przekazać 1% podatku na nasze Stowarzyszenie należy wpisać

MERYTORYCZNE 2015

Dane organizacji Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dom Nad Lubszą” w Gubinie ul. Pułaskiego 37a/18 66-620 Gubin, KRS 0000512231. Członkowie władz wybrani w dniu 24.05.2015r. Prezes Stowarzyszenia- Mariola Kwiatkowska W-ce Prezes- Lilianna Bagińska Skarbnik-sekretarz- Iwona Fedorowicz Komisja Rewizyjna Przewodnicząca- Agnieszka Sierakowska Członek – Beata Weselska Członek- Lucyna Janecka SPOA „Dom Nad Lubszą” w Gubinie prowadzi działalność

AUTYZM

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju które pojawia się do trzeciego roku życia. Statystyki mówią, że występuje cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Do typowych cech należą problemy z komunikacją i samodzielnym funkcjonowaniem w życiu. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. Szacunkowa częstość występowania autyzmu jest bardzo zróżnicowana w zależności od kryteriów diagnostycznych,