Wyjazd do Pałacu Brühla w Brodach

Wyjazd do pałacu Brühla w Brodach z projektu Zdejmij Problem z Głowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzanskim, przy finansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.