WAŻNA INFORMACJA

Od 30 września SPONI „Dom nad Lubszą” otrzymało STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, natomiast 15 grudnia znaleźliśmy się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016. W związku z tym chcąc przekazać 1% podatku na nasze Stowarzyszenie należy wpisać INNY KRS niż do tej pory, ponieważ przez 2 lata nasz 1% przechodził przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP). Oto nasz KRS 0000512231