MERYTORYCZNE 2015

Dane organizacji

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dom Nad Lubszą” w Gubinie ul. Pułaskiego 37a/18 66-620 Gubin, KRS 0000512231.


Członkowie władz wybrani w dniu 24.05.2015r.
 • Prezes Stowarzyszenia- Mariola Kwiatkowska
 • W-ce Prezes- Lilianna Bagińska
 • Skarbnik-sekretarz- Iwona Fedorowicz
Komisja Rewizyjna
 • Przewodnicząca- Agnieszka Sierakowska
 • Członek – Beata Weselska
 • Członek- Lucyna Janecka
 • SPOA „Dom Nad Lubszą” w Gubinie prowadzi działalność w zakresie pomocy osobom autystycznym i ich rodzinom, w celu poprawy życia w społeczeństwie.
 • Prowadzi również działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia osób dotkniętych autyzmem.
SPOA „Dom Nad Lubszą” w Gubinie realizując powyższe zadania:
 • 1/ prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz twórczej dla osób dotkniętych autyzmem;
 • 2/ włącza osoby do systemu kształcenia ustawicznego w celu stymulowania sprawności intelektualnej i fizycznej.
 • 3/ aktywizuje społecznie i poprawia jakość życia osób z autyzmem;
Powyższe cele są realizowane poprzez:
 • 1/ wykłady ,dyskusje prowadzone przez specjalistów;
 • 2/ spotkania z ludzmi nauki i kultury;
 • 3/ polepszenie świadomości na temat autyzmu;
 • 4/ naświetlenie tematu autyzmu w mediach;
 • 5/ rozwijanie zdolności artystycznych wśród osób z autyzmem.
Charakterystyka działalności organizacji:
 • 1. Kontynuacja współpracy z filią Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Gubinie.

  Dzięki współpracy odbyły się szkolenia z OWES z dziedziny księgowości z Panią Marzanną Kasprzycką oraz z dziedziny prawa z Panem Markiem Kwaśniakiem, Panem Przemkiem Piątkiem oraz z Panią Agnieszką Sułtanowską.
 • 2. Realizacja projektu BZ WBK „TU MIESZKAM TU ZMIENIAM” pod nazwą „W NIEBIESKIM ŚWIECIE” trwającego od 01.02.2015 do 31.05.2015r.

  Realizacja projektu Powiatu Krośnieńskiego „INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZY ORGANIZACJAMI” trwającego od 20.03.2015 do 01.06.2015r.
W ramach tych projektów zrealizowano obchody Światowych Dni Autyzmu:
 • 1 kwietnia 2015 zorganizowano : „NIEBIESKI MARSZ DLA AUTYZMU” w którym brały udział dzieci i młodzież z Gubińskich szkół, przedszkoli, WTZ z Gubina, Ośrodek Wsparcia „INTEGRACJA” Filia w Gubinie, SPOA „Dalej Razem” z Zielonej Góry, Grupa Młodzieżowa „OTWARTE” , Stowarzyszenie „ESQADRA” oraz społeczność lokalna. W Gubińskim Domu Kultury zorganizowano skromny poczęstunek dla wszystkich uczestników. W trakcie obchodów udzielono wywiadu dla Telewizji Regionalnej TVP Gorzów.
 • W godzinach popołudniowych wyjechało mobilne auto A-MBI z logo naszego stowarzyszenia, rozdając ulotki na temat autyzmu oraz gadżety.
 • Wieczorem udzieliliśmy wywiadu w Radiu Gubin.
 • 9 kwietnia w Gubińskim Domu Kultury odbyły się prezentacje artystyczne osób dotkniętych autyzmem, a w Gubińskim Urzędzie Miasta wystawa prac malarskich .
 • W ramach obu projektów przeprowadzono wywiad z Telewizją Regionalną TVP Gorzów oraz Telewizją VECTRA z Żar.
 • 3. Zorganizowano Zbiórki Publiczne:
  • – „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” od 01.06.2015 do 31.05.2016r.( skarbona w Intermarche w Gubinie.)
  • – „ŻYĆ BEZPIECZNIE” od 01.08.2015 do 31.07.2016r.( skarbona w Intermarche w Lubsku.)
  • – „ŁATWIEJ ŻYĆ” w dniu 14.06.2015(puszka „WIOSNA NAD NYSĄ”)
  • – „PRZYSZŁOŚĆ W NAS” od 15.11.2015 do 16.06.2016 (puszka w salonie kosmetycznym „KLEO”.)
 • 4. Włączyliśmy się do obchodów „WIOSNY NAD NYSĄ” w Gubinie, gdzie rozdawaliśmy ulotki, gadżety z logo naszego Stowarzyszenia oraz częstowaliśmy ciastem w zamian za dobrowolny datek do puszki.
 • 5. Wyjazd członków naszego Stowarzyszenia do SPOA im. Arama Rybickiego w Gdańsku w celu zapoznania się i podzielenia doświadczeniami z działalności Stowarzyszenia .
 • 6.Udział w projekcie Stowarzyszenia „Przystań” DZIAŁAJMY AKTYWNIE RAZEM „DAR”. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Świnoujścia gdzie odbyły się zajęcia z psychoterapeutą Panem Markiem Szczęsnym.
 • Uczestnicy brali udział w rehabilitacjach takich jak:
 • – masaże,
 • – muzykoterapia,
 • Zorganizowano wyjazd grupowy na termy do Ahlbeck oraz do „Twierdzy Anioła”.
 • 7. Prezentacja naszego Stowarzyszenia podczas obchodów „Dnia Pracownika Socjalnego” 20 listopada w Krośnie Odrzańskim.
 • – przekazanie informacji z działalności Stowarzyszenia oraz w jakim celu zostało założone,
 • – pokaz zdjęć z działalności Stowarzyszenia,
 • – wystąpienie artystyczne podopiecznego naszego Stowarzyszenia Patryka Sieradzkiego.
 • 8. Przeprowadzenie Charytatywnej Zabawy Andrzejkowej.
 • 29.11.2015r. odbyła się po raz drugi Zabawa Andrzejkowa w lokalu „TOPAZ” w Gubinku .
 • Na zabawie Andrzejkowej przeprowadzono licytację tortu i loterię fantową („LOTERYJKA”).
 • 9. Dnia 20.12.2015r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Wigilijne w którym uczestniczyły rodziny osób dotkniętych autyzmem oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania wręczono podopiecznym Stowarzyszenia świąteczne upominki.
PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI:
 • 2 248,35zł – przychód z roku poprzedniego 2014.
 • 2 447zł – wysokość kwoty pochodzącej z 1% -znajdują się na koncie ZLOP.
 • 3 840zł – składki członkowskie.
DAROWIZNY:
 • 5 000zł – Projekt BZ WBK,
 • 1 000zł – Projekt Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim,
 • 18 519zł – Darowizny od instytucji i osób fizycznych,
 • 500zł – Licytacja „LOTERYJKA”,
 • 1 000zł – Loteria Fantowa.
ZBIÓRKI PUBLICZNE:
 • 314zł – „ŁATWIEJ ŻYĆ”.
KOSZTY ORGANIZACJI:
 • 7 334,39zł – Koszty administracyjne,
 • 18 563,06zł – Koszty Statutowe,
 • 50zł – Opłaty ,
 • 595zł – Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
SALDO Z DNIA 31.12.2015 r.
 • 5 627,62zł – Saldo Bankowe,
 • 251,28zł – Saldo Kasowe.
Korzystanie z uprawnień:
 • Stowarzyszenie nie korzysta ze zwolnień z opłat.
Personel Organizacji:
 • Wszyscy członkowie władz organizacji pracują społecznie.
Wynagrodzenia
 • Członkowie władz SPOA,, Dom Nad Lubszą” nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 • Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
Informacja o udzielonych pożyczkach:
 • SPOA „Dom Nad Lubszą” nie udziela żadnych pożyczek.
Informacja o działalności zleconej przez administrację publiczną:
 • Stowarzyszenie nie realizowało działań publicznych.
Informacja dotycząca realizowanych zamówień publicznych:
 • Stowarzyszenie nie realizowało zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe:
 • W okresie sprawozdawczym dwukrotną kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna.

Sprawozdanie przyjęte przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dom Nad Lubszą” w Gubinie w dniu 20.03.2015r.