AUTYZM

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju które pojawia się do trzeciego roku życia. Statystyki mówią, że występuje cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.

Do typowych cech należą problemy z komunikacją i samodzielnym funkcjonowaniem w życiu. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. Szacunkowa częstość występowania autyzmu jest bardzo zróżnicowana w zależności od kryteriów diagnostycznych, wieku dzieci i położenia geograficznego. Osoby cierpiące na autyzm maja zaburzone czucie, widzenie, smak, węch oraz dotyk. Często wykonują te same ruchy np. kołysanie się, machanie rękoma, mają określony schemat dnia. Często występuje autoagresja i agresja. Autyzm objawia się od stanów lekkich do ciężkich. Każda osoba cierpiąca może zachowywać się całkowicie różnie. Przyczyna mimo wielu badań jest nie znana. Osoby zaburzone w mniejszym stopniu mogą mieć ponadprzeciętne zdolności w jakiejś dziedzinie, natomiast wykazują problemy w kontaktach międzyludzkich, często występuje zaburzenie mowy, natomiast mocno zaburzone potrzebują pomocy osób drugich w całym swoim życiu.

Obecnie autyzm może być leczony farmakologicznie i behawioralnie, ale nie jest wyleczalny. Wczesna diagnoza i działanie są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka. Wsparcie dla rodziców, zapraszamy do udziału w rozmowach i wymianie doświadczeń.