{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

SPONI „Dom Nad Lubszą” posiada
STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Uwaga

Od 30 września Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie „DOM NAD LUBSZĄ” otrzymało STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, natomiast 15 grudnia znaleźliśmy się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016. W związku z tym chcąc przekazać 1% podatku na nasze Stowarzyszenie należy wpisać INNY KRS niż do tej pory, ponieważ przez 2 lata nasz 1% przechodził przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ( ZLOP ) Oto nasz KRS 0000512231

Akt Notarialny 08.02.2018 r.

Podpisanie AKTU NOTARIALNEGO w sprawie gruntu pod budowę Domu Mieszkań Chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

O Nas

Jesteśmy grupą rodziców dzieci z autyzmem. Postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie którego celem jest utworzenie we współpracy z rodzicami oraz władzami miasta, gminy oraz starostwa powiatowego, domu terapii dziennej dla naszych dzieci autystycznych, w przyszłości domu opieki stałej, całodobowej.

Aktualności

Chcemy przywrócić światu Osoby z Autyzmem – stworzyć Im warunki do rozwoju i godnej egzystencji na każdym etapie życia od momentu diagnozy. Chcemy być jednostką, która zapewnia wielotorową pomoc, skupia specjalistów, inspiruje zmiany, interweniuje w trudnych sytuacjach, daje wsparcie w codziennym życiu.

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami, które dokumentują naszą działalność, a w wielu przypadkach stanowią bezcenne źródło wiedzy o autyzmie. Uznaliśmy, że dla Państwa wygody warto je zebrać w jednym miejscu i pokazać, aby przybliżyć Państwu problemy z związene z autyzmem.