Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie

"DOM NAD LUBSZĄ"


SPONI "Dom Nad Lubszą" posiada STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

UWAGA


Od 30 września Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie "DOM NAD LUBSZĄ" otrzymało STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, natomiast 15 grudnia znaleźliśmy się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016. W związku z tym chcąc przekazać 1% podatku na nasze Stowarzyszenie należy wpisać INNY KRS niż do tej pory, ponieważ przez 2 lata nasz 1% przechodził przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ( ZLOP ) Oto nasz KRS 0000512231o nas

O NAS

Jesteśmy grupą rodziców dzieci z autyzmem. Postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie którego celem jest utworzenie we współpracy z rodzicami oraz władzami miasta, gminy oraz starostwa powiatowego, domu terapii dziennej dla naszych dzieci autystycznych, w przyszłości domu opieki stałej, całodobowej.

zobacz więcej »
aktualności

AKTUALNOŚCI

Chcemy przywrócić światu Osoby z Autyzmem - stworzyć Im warunki do rozwoju i godnej egzystencji na każdym etapie życia od momentu diagnozy. Chcemy być jednostką, która zapewnia wielotorową pomoc, skupia specjalistów, inspiruje zmiany, interweniuje w trudnych sytuacjach, daje wsparcie w codziennym życiu.

zobacz więcej »
galeria

GALERIA

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami, które dokumentują naszą działalność, a w wielu przypadkach stanowią bezcenne źródło wiedzy o autyzmie. Uznaliśmy, że dla Państwa wygody warto je zebrać w jednym miejscu i pokazać, aby przybliżyć Państwu problemy z związene z autyzmem.

zobacz więcej »

Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to wychować je - nie można przeżyć za nie życia.

Elizabeth Taylor

STATUT

Poprzez nasze działania chcemy przyczynić się do budowy nowoczesnego społeczeństwa, w którym jest miejsce dla niepełnosprawnych.

PARTNERZY

Naszym głównym źródłem utrzymania są dotacje, bierzemy udział w licznych konkursach dla organizacji pozarządowych.

ARTYKUŁY

Autyzm objawia się od stanów lekkich do ciężkich. Każda osoba cierpiąca może zachowywać się całkowicie różnie.